Kontakt

Marcin Sobczak

inż. Energetyki

Audytor energetyczny

Certyfikator energetyczny wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej pod numerem 18557.

Obszar pracy staram się ograniczać do 50km od Konina. Oczywiście odległość pracy może być znacznie większa, jednak nie pozostaje to bez wpływu na koszty przedsięwzięcia.

W razie pytań jestem do dyspozycji.